کشمش پلویی ملکان

قیمت کشمش زرد طلایی پلویی ملکان

کشمش های زرد طلایی ملکان که در کشورهای عربی برای مصارف پلویی از آن استفاده می گردد جهت عرضه در بازار با قیمت کارخانه آماده و بسته بندی شده است. از کشمش های زرد طلایی ملکان که برای صادرات آماده و بسته بندی شده است در کشورهای عربی به عنوان خوراکی که همیشه همراهشان می […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید