کشمش قلمی بسته بندی

صادرات کشمش سبز قلمی بسته بندی شده

شما از طریق این مرکز و مدیر فروش آن که یکی از فعالیت های ایشان صادرات انواع کشمش از جمله کشمش سبز قلمی بسته بندی شده می باشد می توانید علاوه بر همکاری تجاری در این زمینه، تامین بار مورد نیاز خود را نیز به عهده ایشان قرار دهید. شاید یک بار همکاری در زمینه […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید