کشمش صادراتی به روسیه

کشمش صادراتی بسته بندی

کشمش صادراتی بسته بندی به روسیه

کشمش صادراتی در انواع تیزابی سلطانی، پلویی آفتابی، طلایی انگوری، سبز و زرد قلمی و نیز انواع مویز سیاه و قرمز را می توانید به صورت بسته بندی شده کارتونی به روسیه و اوکراین با این مرکز صادر کنید. کشمش های صادراتی در بازار ایران ایران در زمینه تولید کشمش جزء ۳ کشور اول در […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید