کشمش تیزابی آلمان

صادرات کشمش تیزابی خرمایی ارگانیک به آلمان

کشمش تیزابی خرمایی را به جای اینکه گوگرد بزنند تا رنگ آن روشن گردد آن را جلوی آفتاب قرار می دهند که در طی این کار رنگ آن به شکل خرمایی در می آید. این محصول نسبت به تیزابی گوگرد خورده ارگانیک بوده و صادرات آن نیز به کشورهایی از جمله آلمان که از لحاظ […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید