قیمت کیلویی کشمش پلویی

قیمت کیلویی کشمش پلویی

قیمت کیلویی کشمش پلویی در بازار سال ۹۷

قیمت کیلویی کشمش پلویی در بازار سال ۹۷ متاثر از افزایش قیمت ارز و کمبود موجودی این محصول پرفروش در داخل کشورمان شده است و قیمت های کشمش پلویی به بیشترین میزان خود در طی سالیان گذشته رسیده است. قیمت کیلویی کشمش پلویی در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۳ قیمت کیلویی کشمش پلویی آفتاب خشک          […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید