صادرات مرغوب ترین کشمش

صادرات مرغوب ترین کشمش سبز کاشمر

می توان با صادرات مرغوب ترین کشمش سبز تولید کاشمر به سود قابل توجهی رسید اما چرا؟ بزرگترین عامل آن این است که ایران بهترین کشمش سبز جهان را دارد و با وجود اینکه کشوری مانند چین نیز این محصول را تولید و فرآوری می کند اما کیفیت آن قابل مقایسه با جنس ایرانی نیست، […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید