شادرات کشمش بناب

صادرات کشمش طلایی درجه یک بناب

شما می توانید از طریق مدیر فروش واحد تولیدی کارخانجات کشمش که در این سایت حضور داشته و شماره تماس ایشان را برای ارتباط راحت شما در این مرکز قرار داده ایم. شما می توانید برای خرید حضوری به محل کارخانه حضور یافته و بار مورد نیاز خود را به این صورت خریداری نمایید. کشمش […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید