خریداری کشمش قلمی

کشمش سبز پیکامی

خریداری کشمش سبز قلمی کاشمر

جهت خریداری کشمش سبز قلمی تولید کاشمر مشتری می تواند به صورت مستقیم و بی واسطه با کارخانه وارد معامله شده و خرید محصول مورد نیاز خود را از مرکز تولیدی انجام دهند. بهترین کشمش های سبز مربوط به تولیدات کاشمر از توابع استان خراسان می باشد که حتی در آن طرف مرزها هم این […]

بیشتر بخوانید
تماس بگیرید